• Home

Meebook løser udfordringen struktur på elevernes uddannelsesvalg

Med afskaffelsen af UPV lægges ansvaret for den sammenhængende plan for vejledningsindsats ud til de enkelte kommuner. Men hvordan får I koblet KUI/UU, skole, forældre og elever sammen, så vejledningsindsatsen og alle informationer er synlige for alle og flyder let mellem systemerne?

I Meebook får I et nyt værktøj, som vi kalder Uddannelsesdialog.

Fasthold aftalerne mellem skole, elev og forældre

I Uddannelsesdialogen kan I på skolen skriftliggøre de aftaler, der laves mellem skole, elev og forældre. Dermed sikrer I, at der er en fælles retning for elevens valg af uddannelse.

Både lærere i teamet og ledere har adgang til at arbejde i Uddannelsesdialogen, ganske som I også kender det fra meddelelsesbogen.

Vi udbygger integrationen til UU-vejledernes system

Med Uddannelsesdialogen udbygger vi integrationen til UNO-Ung, som er de fleste kommuners UU-vejledersystem. Alle informationer fra Uddannelsesdialogen sendes til UNO-Ung og er dermed tilgængelige for UU-vejlederne.

Få adgang til alle relevante dokumenter via Meebook

Med integrationen til UNO-Ung kan du i Meebook se de dokumenter, der er oprettet i UNO-Ung på den unge og delt med skolen. Du kan læse, skrive og gemme dine ændringer i dokumenterne direkte via Meebook uden ekstra login i UNO-Ung.

Skabelonerne giver jer en fleksibel ramme at arbejde i

Med de kommunale skabeloner bliver det nemt for jer at arbejde med indsatserne i den sammenhængende plan og gøre dem synlige for elever og forældre.

I kan bruge jeres egne skabeloner – og på den måde have en tydelig ramme at arbejde ind i, som er lokalt fastsat.

Uddannelsesdialogen kan dermed være med til sikre et overblik over den røde tråd i de forskellige vejledningsaktiviteter og den målrettede indsats for den enkelte unge.

Eleven får en tydelig stemme

Med Uddannelsesdialogen får eleven mulighed for at skrive en kommentar/uddybning til sit uddannelsesvalg og refleksioner omkring dette. Eleven kan redigere og opdatere i det løbende, fx. ved at tilføje korte evalueringer af introkurser eller refleksioner efter kollektiv vejledning.

Elevens input sendes samtidig til UNO-Ung, så UU-vejlederen kan se elevens uddannelsesønske og kommentar/uddybning. Feltet vises selvfølgelig også for lærere og ledere.

 

Uddannelsesdialogen understøtter det gode samarbejde - også i AULA

Med Uddannelsesdialogen kan I sikre samarbejdet med elev og forældre og en tydelig kommunikation af den sammenhængende plan til elev og forældre.

Når skolens kommentarer i Uddannelsesdialogen gøres synlige for forældrene, får de en notifikation i Meebook Overblik og dermed nem og hurtig adgang til informationer og opdateringer.

 

Vi hjælper jer i gang

Som altid har vi vejledninger og videoer klar til det nye værktøj, når I skal i gang med det.

Vi holder selvfølgelig også webinarer for lærere og ledere i det nye skoleår, så alle kan få en introduktion til Uddannelsesdialogen.

Vil du vide mere?

Uddannelsesdialogen er klar i Meebook, og vi tænder for alle vores skoler efter sommerferien.

Vi viser meget gerne vores løsning frem inden, hvis I gerne vil se, hvilke muligheder I får, og hvordan det ser ud.

Tag fat i mig på mt@meebook.com eller 8173 4429.