Dansk

Link til forløb: Mit navn er Milton!
Afsender: Milton ATW, udviklet af Leg med IT

Forløbet er bygget op med link til første (online-)bog om Milton. Der er også tilhørende opgaver bygget op i Skoletube-programmet Book Creator.

Fra denne forfatter findes i alt otte forløb om Miltons spændende rejsehistorier med udgangspunkt i online-bøger og opgaver.

Milton og de 17 verdensmål er ”et spændende læringsunivers for indskolingselever” i alderen 5-8 år.

Bøgerne kan også printes som pdf eller købes i papirformat. Nogle af bøger eksisterer også som lydbøger.

Matematik

Link til forløb:  Arkitektik og matematur
Afsender: DR Lær

I dette forløb skal I arbejde med systemer. I skal på jagt efter systemer i naturen og opdage, hvilke moduler der går igen og igen. Derefter skal I bygge et rum til et fantasidyr.
Dyregeneratoren vælger for jer, om dyret skal være en krokoraf, en eledille eller et helt tredje dyr. Rummene bygger I af moduler, som er lavet af centicubes. Til sidst skal jeres rum tegnes i virkelig størrelse med kridt eller malertape.

Note:
DR Lær har 127 forløb i ShareIT.
Her kan du gå på opdagelse f.eks. i Natur/teknologiforløbet ”Dinolaboratoriet” i indskolingen, billedkunstforløbet ”Fake eller ægte? Digital billedmanipulation” for mellemtrinet eller danskforløbet ”Trolling på nettet” for udskoling.

Matematik og historie

Link til forløb: PODCAST: Pengenes historie 1-5
Afsender: GoLittle – en podcast-virksomhed

Forløbet indeholder beskrivelser af fem afsnit med direkte links til både Spotify- og Apple-podcast. I de fem afsnit afdækkes bl.a. ’Hvem er skat?’ og ’Hvorfor er der nogle, der passer på vores penge?’

De fem afsnit i “Den utrolige historie om penge” er en del af podcasten “PengeSkyen Podcast”, som du kan finde på Spotify, Apple Podcast eller hvor du nu hører podcasts. Du søger bare på “PengeSkyen Podcast” i din podcast-app.

Note:
Forløbet er oprettet til indskoling + samfundsfag

Tværfagligt, naturfag

Link til for forløb: MÅNEBASE – Et naturfagligt forløb til SFO’er

Afsender: Dragør Kommune

Forløbet består at 21 kapitler, der beskriver både baggrunden for forløbets indhold og opbygning samt udførligt giver vejledning til, hvordan forløbet kan anvendes i praksis.

Forløbet består af kreative værkstedsaktiviteter, hvor børnene blandt andet kan lave astronautmad, bygge månebiler og raketter, prøve at lave deres egne rumhjelme og spille månefodbold.

Til hver aktivitet er knyttet en faglig film, hvor den danske astronaut Andreas Mogensen og astrofysikeren Tina Ibsen fortæller om videnskaben bag de kreative aktiviteter, samt vejledninger, der klæder pædagogerne og børnene på til at komme i gang. Der er faglige videobeskrivelser til alle aktiviteter, samt vejledningsvideoer til planlægning af forløbet og aktiviteterne.

Som afslutning på forløbet kan man afholde en familiedag. Her kan børnene vise deres design frem og videreformidle deres viden om Månen og bemandede missioner.

Der er også en udførlig plan til dette familiearrangement samt grafisk materiale til print mm.

Note:
Forløbet er tiltænkt en varighed på ca. 3 uger, hvis man vælger at bruge 2 uger på opstart og forberedelse af de lange værksteder. Den sidste uge er Måneugen, hvor der udelukkende arbejdes med MÅNEBASE.

Engelsk

Link til forløb: Clothes i 1. klasse
Afsender: Meebookbrugeren StrandRokke

Forløbet indeholder en række videoer til emnet ’clothes’ og colours. Der er CL-inspirerede opgaver, flash cards til brug i undervisningen samt noter til lærer.

Forløbet er grundigt stilladseret med en tydelig opbygning og progression fra start til slut. Der indgår også vurdering af elevens læring samt bevægelsesorienterede lege/aktiviteter.

Denne Meebook-bruger har i alt 31 inspirerende forløb til dansk, engelsk og kristendom i indskolingen.

Engelsk

Link til forløb: Hr. Skægs hotel
Afsender: DR Lær

Forløbet indeholder, ud over læringsmål og lærervejledning, korte emnebeskrivelser til 4 afsnit med Hr. Skæg. Emnerne omhandler ’hotel’, ’food’, ’animals’ og ’christmas’ og i hvert afsnit får Hr. Skæg besøg af forskellige gæster, der ikke taler dansk.

Der er direkte links til indhold og afsnittene på dr.dk/skole, som også indeholder ordforrådslege som Kimsleg og online-spillet Hr. Skægs hotel på ramasjang/spil.

Natur/teknologi

Link til forløb: Dyreslangen, Leg på streg
Afsender: Leg på streg

I faget natur/teknologi er elevens kendskab til og viden om naturen og teknologien det bærende element i aktiviteterne. Forløbet indeholder læringsmål, link til hjemmesiden samt beskrivelse af aktiviteten. Læringsmålene til den konkrete aktivitet knytter sig særligt til kompetenceområderne undersøgelse, perspektivering og kommunikation.

Der er instruktioner i form af aktivitetens intention, organisering og variationsmuligheder, hvilket også er gjort visuelt i form af en illustration af aktivitetens materialer.

Gennem instruktioner, undersøgelser og udfordringer bygger eleverne videre på allerede kendt viden og udvikler deres naturfaglige forståelse af verden omkring sig.

Aktiviteterne koncentrerer sig særligt om færdigheds- og vidensmålene ’teknologi og ressourcer’, ’mennesket’, ’organismer’ samt ’vand, luft og vejr’.

Note:
Afsenderen ’Leg på streg’ har i alt udgivet 153 Meebook-forløb, der bredt dækker folkeskolens fagrække heriblandt 9 forløb til indskolingen i faget natur/teknologi.

’Leg på streg’ er et bevægelseskoncept, som ved hjælp af tal- og bogstavbaner kobler fysisk aktivitet og læring. Aktiviteterne er udviklet til at indgå i den daglige undervisning og understøtter forenklede Fælles Mål.

Aktiviteterne er bygget op omkring en rammestruktur, der løbende kan tilpasses formålet med undervisningen og varieres efter målgruppen af elever. Hver aktivitet er bygget op ud fra ”Aktivitetsmodellens” fem parametre: læringsmål, organisering, materialer, bane og målgruppe.

Understøttende undervisning

Link til forløb: Førskole
Afsender:  Maria W 

I forløbets 6 kapitler ligger et hav af generelle og lokalspecifikke pdf’er til div. aktiviteter i 0.klasse: Fra ’Hvem er jeg?’ og ’Stamtræet’ til fakta om lokale erhvervsdrivende og steder (i Esbjerg-området). Der er idéer til fremgangsmåde samt planlægning af visuelle artefakter og billeder i klassen, hvor der bl.a. er inspiration til ophæng af billedkort med snore, der angiver afstande i Danmark. Afsluttende kapitel indeholder konkrete idéer til hvordan hvert barn kan udtrykke deres valg af goddag-/farvel-hilsen’ samt til trivselsmaterialet ’Mini nok’.

Note:
Denne Meebook-bruger har 3 forløb til den understøttende undervisning i indskolingen med mange konkrete bud på arbejdet med trivsel, skrald/affald og førstehjælp for børn.

Makerspace

Link til forløb: Vejledning Scan N Cut
Afsender: RKSK Makerspace (Ringkøbing-Skjern Kommune) 

Forløbet er en linksamling af vejledningsvideoer til anvendelsen af Scan N Cut skanner- og skæremaskine.

Note:
RKSK har i alt 14 forløb som henvender sig bredt til Matematik, Tværfagligt og PLC/læringscenter til anvendelse på alle klassetrin. Forløbene dækker både specifikke vejledningsvideoer til div. Makerspace-udstyr/hardware, men også didaktiserede forløb såsom ’Projektopgave i 9.kl’, ’Innovation og entreprenørskab’ og ’Minecraft’.

Billedkunst

Link til forløb: Luk op Luk i: Tal om følelser
Afsender:  DR Lær 

Forløbet bygger på udsendelser fra DR Ramasjang ’Luk op Luk i’ sæson 2, der henvender sig til børn i alderen 3-6 år, men selve undervisningsmaterialet på DR Skole er målrettet dansk og billedkunst i indskolingen.
Der beregnes 2-5 lektioner til hvert afsnit alt efter hvor mange af klippe/klistre-, tegne- og bevægelseslegene man vil inddrage. Bevægelsesaktiviteten tager højest én lektion at gennemføre.
Forløbet indeholder introduktion, lærervejledning, læringsmål, formålsbeskrivelse og opgaver til hvert afsnit.
Formålet er at eleverne gennem samtaler i fællesskabet vil få en større indsigt i sig selv og de mennesker, de indgår i relationer med. ’Luk op Luk i’ lukker op får alle de mærkelige følelser, vi har inden i os, gennem værternes oplevelser samt børnenes fortællinger og ord.

Note:
Dette forløb indeholder opgaver til flg. emner i hvert sit temaafsnit: Venner, fødselsdag, ’Sig pyt’, genert, ’Krudt i røven’, søskende, farvel, drømme, løgn, dukker og dinoer, frygt, kedsomhed, ’en god ven’, regler og trøst.