Skærmfri undervisning

Der er mange måder at anvende Meebook på – heldigvis!

Der er rigtig meget undervisning, som godt nok startes og evt. afsluttes ved en skærm, men hvor hovedparten af selve undervisningsaktiviteten foregår uden brug af skærm.

Når vi taler om skærmfri undervisning, så handler det om, at meget læring foregår andre steder end ved skærmen.
Det betyder ikke, at vi ikke med fordel har brug for at samle vores forberedelse, materialer, opgaveafleveringer etc. et sted – og det sted kan være Meebook.

I mange forløb handler det derfor om, at Meebook anvendes som ’mødested’ for lærere og elever. Det er her, vi samler de informationer, links, billeder og opgaver, der er nødvendige for at gennemføre en læringsaktivitet.

Vi har samlet en række forløb, hvor aktiviteter og læring i høj grad foregår væk fra skærmen. Der er en del deciderede bevægelsesaktiviteter, men også forløb, der fokuserer på faglighed og trivsel. Der er fagligt integrerede bevægelsesaktiviteter til dansk, matematik og sprogfagene, og der er udendørsaktiviteter til fx natur/teknologi. Der er også forløb, som involverer lokalsamfund eller museer – alt sammen gjort klar til, at du kan hente forløbet ned og tilpasse det dine muligheder og din undervisning.

Få inspiration til skærmfri undervisning med Meebook som planlægnings- og samarbejdsværktøj i videoen, og find de forløb, vi bruger som eksempler, via links nedenfor.

Indskoling, mellemtrin, udskoling

Fag: Trivsel og bevægelse

Link til forløb: Brain Breaks
Afsender: A-sport

Forløbet ”Brain Breaks” fungerer som en idébank med igangsættende og afprøvede aktivitets-skabeloner, der sætter fokus på trivsel, samarbejdsøvelser og sammenhold i klassen.
Alle aktiviteter i A-Sport idébanken er ramme-aktiviteter, som nemt kan tilpasses til en faglig situation, hvor der er brug for at skabe aktivitet, glæde og bevægelse i form af en ’hjernepause’.
Aktiviteterne er præsenteret visuelt i form af små animationer og visualiserede step-by-step vejledninger til, hvordan aktiviteten skal udføres. Aktiviteten kan printes ud og tages med til undervisningen.

A-sport har i alt 8 Meebook-forløb, der rummer mange idéer til forskellige former for aktivitet og bevægelse primært inden for idræt, trivsel og bevægelse.

Indskoling

Fag: Dansk, matematik, trivsel og bevægelse

Link til forløb: Aktiv læring i alle fag
Afsender: A-sport

I dette forløb kobles mange forskellige bevægelsesaktiviteter til fagene dansk og matematik. Der er bl.a. øvelser til arbejdet med de 120 ord og vokaler/konsonanter i dansk, og til arbejdet med tal og regnearter i matematik. Forløbet ”Aktiv læring i alle fag” fungerer som en idébank med igangsættende og afprøvede ramme-aktiviteter, som nemt kan tilpasses til den faglige situation, hvor der er brug for at skabe aktivitet og bevægelse i forbindelse med den konkrete læring.
Aktiviteterne er præsenteret visuelt i form af små animationer og visualiserede step-by-step vejledninger til, hvordan aktiviteten skal udføres. Aktiviteten kan printes ud og tages med til undervisningen.

Nogle aktiviteter kræver indkøb af særlige redskaber, fx til aktiviteterne ’slappuk’

Fag: Dansk

Link til forløb: Alfabetslugeren, Leg på streg
Afsender: Leg på streg

Forløbet indeholder en udførlig beskrivelse af aktiviteten, materialer og variationsmuligheder.
Der er også links til Leg på stregs hjemmeside, men Meebook-forløbet rummer i sig selv meget af den information, som man skal bruge for at gennemføre aktiviteten.

Afsenderen har i alt 153 forløb, hvoraf meget få aktiviteter er ’gengangere’ på hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling: Der er mange gode idéer til såvel faglige som mere målrettede bevægelses-/trivselsaktiviteter inden for fagene biologi, dansk, engelsk, historie, fransk, fysik/kemi, geografi, kristendom, matematik, samfundsfag, valgfaget sundhed og sociale forhold, tysk, tværfagligt.

 

Indskoling og mellemtrin

Fag: Natur/teknologi 

Link til forløb: Spejl naturen
Afsender: Legehjul

Forløbet indeholder en beskrivelse af, hvordan eleverne skal finde og hente 10 ting, hvorefter ens makker skal finde de samme ting. Først når alle 10 emner er fundet, er aktiviteten slut.
En leg og aktivitet, der skal leges ude i den friske luft, og som er underholdende, lærerig og udfordrende.

Fag: Madkundskab og historie 

Link til forløb: Krig og kostråd
Afsender: Greve Museum

Forløbet tager udgangspunkt i den historiske situation i Danmark omkring første verdenskrig med fokus på fødevarer og madlavning. Der indgår en velproduceret video som ’sætter scenen’ og forklarer oplægget til elevernes innovative arbejde med at skabe en løsning for den danske regerings fødevarekrise. Resten af undervisning og arbejde med at undersøge og lave maden foregår i Greve museums historiske køkken. Til slut er der fællesspisning i de autentiske omgivelser på Mosede Fort.

Afsenderen har i alt 22 forløb inden for fagene dansk, historie, madkundskab, idræt, kristendom, matematik, samfundsfag og bevægelse.
Forløbene indeholder en beskrivelse af museets forskellige tilbud om undervisning. Der indgår gratis undervisningsmaterialer i form af links, videoer og pdf’er, men de fleste forløb kræver et besøg på Greve Museum. Der er info om pris og kontakt i de fleste forløb.

Mellemtrin

Fag: Færdselslære, håndværk og design, bevægelse 

Link til forløb: Pederstrup Grand Prix
Afsender: Skoletjenesten Pederstrup

Pederstrup Grand Prix et sæbekassebilløb for 4. klasser i Ballerup Kommune. Der konkurreres både i at finde den hurtigste klasse gennem 6 løb og den flotteste sæbekassebil. ”Men vigtigst af alt: Fejre at vi i fællesskab har skabt et stort løb, hver især bidraget til vores hold og har lært en masse med både hoved, hænder og kroppe.”
Forløbet indeholder instruktioner, materialebeskrivelser, links til at bygge en sæbekassebil, informationer om tilmelding, regler, løbsplan, rutekort osv.
Afsenderen har i alt 37 Meebook-forløb fordelt på primært mellemtrin og udskoling i mange forskellige fag.
Fx forløbet ”Den grønne burgerbar med Hotel- og Restaurantskolen” som er et undervisningsforløb i madkundskab og historie (og bevægelse), hvor eleverne samarbejder med elever fra Hotel- og restaurantskolen om at lave bl.a. vegetariske burgere.
Nogle forløb indeholder kun et kapitel med faglige mål samt link til indhold på Skoletjenesten Pederstrups hjemmeside.

Fag: Matematik, trivsel, bevægelse 

Link til forløb: Tetris i bevægelse
Afsender: Legehjul

Forløbet indeholder en beskrivelse af den analog Tetris-aktivitet med reference til den digitale version af Tetris. Der er en vejledningsvideo til selv at producere plade og brikker, men der er også links til pdf med brikker og tom plade.

Der kræves abonnement til Legehjul, hvis man skal have fuld adgang til fx et aktivt ’Legehjul’ til klassens smartboard.

 

Fag: Matematik

Link til forløb: Tabelsalat, Leg på streg
Afsender: Leg på streg

I forløbet beskrives udførligt hvordan aktiviteten organiseres og hvilke materialer, der er nødvendige. Aktiviteten kobles op på to konkrete læringsmål og der beskrives også hvilke variationsmuligheder, der er oplagte.
Afsenderen har i alt 153 forløb, hvoraf meget få aktiviteter er ’gengangere’ på hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling: Der er mange gode idéer til såvel faglige som mere målrettede bevægelses-/trivselsaktiviteter inden for fagene biologi, dansk, engelsk, historie, fransk, fysik/kemi, geografi, kristendom, matematik, samfundsfag, valgfaget sundhed og sociale forhold, tysk, tværfagligt.
Hver aktivitet er bygget op ud fra ”Aktivitetsmodellens” fem parametre: læringsmål, organisering, materialer, bane og målgruppe.

De fleste aktiviteter kan gennemføres med anvendelse af tilgængelige materialer i form af kegler, kridt osv. Få aktiviteter kræver tilkøb af abonnement eller materialer fra Leg på streg.

Fag: Tysk

Link til forløb: Buchstaben suchen, Wörter schreiben, Leg på streg
Afsender: Leg på streg

I forløbet beskrives udførligt, hvordan banen tegnes og hvordan aktiviteten organiseres: Først skal eleverne samle på bogstaver, som overdrages enkeltvis til en holdkaptajn. Herefter skal der skabes ord ud af de erobrede bogstaver. Det kan enten gøres helt let ved at eleverne må danne alle (tyske) ord, de kender. Eller der kan differentieres og indsnævnes hvilke ordklasser eller temaer ordene må komme fra eller relatere til. Der kan også arbejdes med at inddrage ordbog/opslag i forskellige faser af aktiviteten.

Afsenderen har i alt 153 forløb, hvoraf meget få aktiviteter er ’gengangere’ på hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling: Der er mange gode idéer til såvel faglige som mere målrettede bevægelses-/trivselsaktiviteter inden for fagene biologi, dansk, engelsk, historie, fransk, fysik/kemi, geografi, kristendom, matematik, samfundsfag, valgfaget sundhed og sociale forhold, tysk, tværfagligt.
Hver aktivitet er bygget op ud fra ”Aktivitetsmodellens” fem parametre: læringsmål, organisering, materialer, bane og målgruppe.
De fleste aktiviteter kan gennemføres med anvendelse af tilgængelige materialer i form af kegler, kridt osv. Få aktiviteter kræver tilkøb af abonnement eller materialer fra Leg på streg.

 

Fag: Dansk og bevægelse

SIS læs og løb uge 41
Afsender: Meebook-bruger: 560

Forløbet er et eksempel på et konkret læseforløb/læseuge på en skole. Forløbet indeholder idéer til ”løb og læs-aktiviteter” for både indskoling, mellemtrin og udskoling. Man kan derfor med fordel tilpasse dette forløb til ens egen konkrete anvendelse i forbindelse med løb og læs-aktiviteter ved at redigere i datoer, tid, steder, aktiviteters rækkefølge osv.

 

 

Udskoling

Fag: Fysik/kemi

Link til forløb: Det periodiske system
Afsender: Leg på streg

Forløbet indeholder en materialeliste, læringsmål samt en udførlig beskrivelse af hvordan aktiviteten organiseres og gennemføres. Selve aktiviteten gennemføres ved en kombination af at slå med en terning, løbe op til en ’taltavle’ som er forvandlet til det periodiske system og rykke antallet af felter frem. Ud fra det pågældende felt kan læreren opstille forskellige præmisser for, hvilket indhold eleverne skal kunne nævne om det pågældende grundstofnummer. Det hold, som først kommer ned i den anden ende af taltavlen, har vundet.
Efterfølgende kan holdene præsentere, hvilke numre i det periodiske system som de var forbi, ved hjælp af de noter, som de har taget under aktiviteten. Læreren kan vejlede eller korrigere viden undervejs eller til sidst.

Afsenderen har i alt 153 forløb, hvoraf meget få aktiviteter er ’gengangere’ på hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling: Der er mange gode idéer til såvel faglige som mere målrettede bevægelses-/trivselsaktiviteter inden for fagene biologi, dansk, engelsk, historie, fransk, fysik/kemi, geografi, kristendom, matematik, samfundsfag, valgfaget sundhed og sociale forhold, tysk, tværfagligt.
Hver aktivitet er bygget op ud fra ”Aktivitetsmodellens” fem parametre: læringsmål, organisering, materialer, bane og målgruppe.
De fleste aktiviteter kan gennemføres med anvendelse af tilgængelige materialer i form af kegler, kridt osv. Få aktiviteter kræver tilkøb af abonnement eller materialer fra Leg på streg.