Tema: Trivsel

Massagehistorier, konflikthåndtering eller hvordan arbejder eleven med at finde sine styrkesider? Der kan arbejdes med trivsel på mange måder hele året rundt.
Første fredag i marts sættes der dog ekstra fokus på elevernes trivsel i forbindelse med den nationale “Skolernes trivselsdag”.

Skolernes Trivselsdag er en national mærkedag for trivsel og mod mobning. Den blev til i Undervisningsministeriet i 2004 og underskrevet af hovedaktører på området. Skolernes Trivselsdag er en årlig tilbagevendende mærkedag – altid den første fredag i marts. Den enkelte skole bestemmer selv, hvordan de vil markere dagen.

Indskoling

Fag: Trivsel

Link til forløb: Trivselsforløb 2.-3.kl.
Afsender: Dorte M.

Forløbets fokus er at fremme den gode trivsel hos eleverne. I forløbet skal eleverne lære sig selv at kende, og arbejde med deres følelser i forskellige situationer, eks. “Hvad gør dig vred?”, “Hvad gør dig rolig” og “Hvad gør dig stolt?”. Eleverne skal afslutningsvis beskrive sig selv med fem ord. Alle øvelserne er udarbejdet således, at de skal laves af hver enkelt elev.

Fag: Sundhed og sociale forhold

Link til forløb: Trivselsforløb
Afsender: SengSlange

Dette forløb baserer sig på Disney filmen “Inderst inde” (2015), som omhandler følelser. Filmen omhandler pigen “Riley” og hendes følelser, som er blevet til små væsner. Eleverne starter med at udfylde elevreflektioner, som alle omhandler trivsel og følelser i kroppen. Herefter får eleverne en introduktion til de fem følelser (Glæde, tristhed, vrede, afsky & frygt). Eleverne skal derefter se filmen, hvor de efterfølgende skal arbejde med de fem følelser (væsner).

Fag: Dansk

Link til forløb: Luk op Luk i: Tal om følelser (Dansk)
Afsender: DR Lær

Dette forløb bygger på DR Ramasjangs serie “Luk op Luk i” sæson 2. Eleverne skal arbejde med at forstå sig selv, egne og andres følelser. Eleverne skal arbejde med følelser de møder i deres hverdag, og gennem samtaler i fællesskab, få en større indsigt i sig selv og andre mennesker. Eleverne skal bl.a. arbejde med temaer som “Hvad er en god ven”, “At sige pyt”, “Genert” og “Krudt i røven”.

Fag: Børnehaveklassen

Link til forløb: Massageforløb
Afsender: SweartshirtGråbjørn

Forløbets omdrejningspunkt er massage ved hjælp af små korte massagehistorier, hvor eleverne skal give hinanden massage, mens læreren læser historierne højt. Forløbet tager udgangspunkt i en historie “Om en lille snegl”.

 

Fag: Understøttende undervisning

Link til forløb: Vis mod
Afsender: HandskeGås

Med udgangspunkt i kortfilmen “Vis mod” indgår der oplæg til spørgsmål, drøftelser og refleksion over temaet mobning.
Kortfilmen ”Vis mod” er produceret i samarbejde mellem Mary Fonden og DR Ultra. Kortfilmen er instrueret af den Oscarvindende instruktør Anders Walter. Budskabet er, at vi kan gøre en stor forskel, hvis vi finder modet i os selv til at sige fra, når vi oplever mobning.

Afsenderen har 6 (korte) forløb med links, opgaver og refleksioner til anvendelse i understøttende undervisning og til at sætte fokus på trivsel.

Fag: Understøttende undervisning

Link til forlø: Ulv og giraf?
Afsender: DekorationGed

Forløbet indeholder beskrivelser og illustrationer af hhv. ‘girafsprog’ og ‘ulvesprog’. Disse beskrivelser kobles til adfærd (opførsel) og konflikthåndtering. Eleverne skal i grupper lave et rollespil, hvor de viser hvordan en situation ser ud og opleves ud fra brugen af girafsprog og/eller ulvesprog.

Mellemtrin

Fag: Understøttende undervisning

Link til forløb: Trivselsdag skærbæk
Afsender: StoleTiger

I forløbet præsenteres konflikttrappen både visuelt og med eksempler på fx sprogbrug og kropssprog. Eleverne skal skabe forståelse for hvad der er hhv. konfliktoptrappende og konfliktnedtrappende. Der indgår også link til en film som skal styrke denne forståelse.
Målet er, at eleverne skal producere små film med skolehverdagseksempler på konflikter, som de skal dele med hinanden og se sammen.

Dette er en vejledning til at arbejde med konflikthåndtering i frikvarterer og i klassen gennem konkrete øvelser og arbejdsmetoder. Øvelserne kan skaleres til det relevante klassetrin. De nedstående øvelser bygger på teorien om non violent communication af psykolog Marshal Rosenberg.

NB! Disse øvelser skal anvendes med nøje overvejelser i situationer, hvor der er decideret mobning på spil, idet mobning ikke nødvendigvis udspringer fra en konflikt. Man kan ikke lave syntetisk nedtrapning i mobbesager på samme måde som i konfliktsager.

Fag: Dansk

Link til forløb: Lær Om Sorg 3.-4. klasse
Afsender: Kræftens bekæmpelse

Forløbet sætter fokus på hvordan børn reagerer, når de mister en de holder af. Der skabes opmærksomhed omkring hvordan man er en god ven og hvordan man støtter en der er i sorg.
Eleverne skal selv producere film der viser forskellige følelser og sindstilstande og til sidst udforme klassens gode råd. Der ligger link til hele forløbet med opgaver og beskrivelser både til elever og lærere.

Forløbet er placeret under ‘mellemtrin’ men henvender sig til 3.-4. klasse. Det kan med fordel derfor også anvendes i indskolingen.
I Meebook ligger der i alt 5 “Lær Om Sorg”-forløb under fagene ‘dansk’ og/eller ‘trivsel’.
På Kræftens bekæmpelses side https://www.laeromsorg.dk/ er der links og forløb til alle årgange.

Fag: Tværfagligt

Link til forløb: Sjove udfordringer til
Afsender: Idekassen

I forløbet præsenteres indholdet af to hæfter med små aktiviteter og udfordringer, som eleverne kan arbejde med både individuelt og i grupper. Der ligger links til de gratis tilgængelige materialer på Idékassens hjemmeside, hvor der også er en række massagehistorier til hhv. 0.-3. og 2.-5. klasse, som er enkelt beskrevet og illustreret. Sammen med massagehistorierne er der “sjove hyggeopgaver”, hvor eleverne skal tegne, klippe og koordinere.

Forløbet er markeret til mellemtrin, men indeholder opgaver, aktiviteter, udfordringer og massagehistorier, der også retter sig mod indskoling.

Fag: Sundhed og sociale forhold

Link til forløb: DIN KROP ER EN SLADREHANK 4. – 6. KLASSE
Afsender: DR Lær

Forløbet indeholder lærervejledning og gennemgang af forløbets lektioner. Der er link til hele undervisningsforløbet og til trivselsbarometer og opgaver. I forløbet ’Din krop er en sladrehank’ får du og dine elever viden om og gode råd til at undgå mistrivsel.
“Et barne- og skoleliv skal helst være et liv uden stress. Selvom det langt fra er alle elever, der oplever stress i deres unge- og børneliv, kan udfordringer som forventningspres, prøver, ensomhed, sygdom, mobning, sociale medier, skilsmisse og kropsidealer bidrage til stress hos den enkelte elev i længere perioder.”

Samme forløb (DIN KROP ER EN SLADREHANK 7.- 9. KLASSE) ligger til udskoling.

Fag: Trivsel

Link til forløb: Trivselsforløb (4.-9. klasse)
Afsender: FodboldDelfin

Forløbet indeholder 10 kapitler med spørgsmål til elevens trivsel oprettet som mål/elevrefleksioner. Spørgsmålene retter sig både til faglige såvel som sociale områder, elevens fysiske og psykiske velbefindende samt betydningen af skolens fysiske rammer. Det giver mulighed for at eleverne enkeltvis kan besvare/vurdere egen trivsel – fx som udgangspunkt for individuelle elev- eller skole/hjem-samtaler eller fælles drøftelser.

Spørgeramme til trivselsmåling for elever i 4. til 9. klasse er (oprindeligt) udarbejdet af BUVM

Udskoling

Fag: Trivsel

Link til forløb: Triv NU – Udskoling
Afsender: Psykiatrifonden P.

Forløbet indeholder en detaljeret beskrivelse og links til, hvordan eleverne gennem tre dele, skal arbejde med at få øje på styrker hos sig selv og andre. Der indgår tydelige mål for processen og arbejdet og gennemarbejdede pdf’er med opgaver mm.
TRIV NU er et “unikt styrkebaseret trivselsforløb”, som er et gratis trivselsfremmende undervisningsforløb til elever på 4.-10. årgang. TRIV NU sætter klassens trivsel og elevernes personlige styrker i fokus gennem forskellige øvelser.

Samme Meebook-forløb med samme indhold findes også som ‘TRIV NU – Mellemtrin’ og ‘TRIV NU – Efterskoler’, og på hjemmesiden kan der vælges mellem forskellige forløb og differentieret indhold til hhv. mellemtrin og udskoling.

Fag: Trivsel, bevægelse

Link til forløb: Aktiv Mastermind
Afsender: Legehjul

Eleverne skal spille det klassiske “Mastermind” spil, bare i en aktiv udgave. Eleverne starter med at se en video, som viser, hvordan spillet fungerer. Aktiviteten indeholder rigtig mange gode elementer til en trivsels, samarbejde, kommunikations- og bevægelsesundervisning. Spillet indbyder til strategi, en smule konkurrence og en masse grin.

 

Fag: Dansk, samfundsfag

Link til forløb: Trivsel og læringsmiljø
Afsender: Institut for Menneskerettigheder

I dette forløb er alle øvelserne inddelt i forskellige temaer, der på forskellig vis relaterer sig til menneskerettigheder og emner som elever i udskolingen kan arbejde med. Eleverne skal arbejde med nøgleord og begreber som “Børns rettigheder, demokrati, forskelsbehandling, konventioner, trivsel og læringsmiljø og ytringsfrihed”. Forløbet lægger op til en interaktiv undervisning, og med den tilhørende lærervejledning, får læreren en introduktion til de links, film, billeder og bilag, som er en del af forløbet.

Institut for Menneskerettigheder har 16 forløb i Meebook, som henvender sig til hele grundskolen, og som særligt er relevante for undervisning i trivsel, dansk og/eller samfundsfag.

Fag: Trivsel, bevægelse

Link til forløb: Brain Breaks
Afsender: A-Sport

Indhold:
Forløbet indeholder beskrivelse og instruktion til et eksempel på en aktivitet, der kan anvendes som brain break i undervisningen. Brain Breaks kan anvendes som pædagogisk og didaktisk metode til læring ved at hjernen får en pause og bliver klar til mere læring.
Brain Break – Udskoling byder ind med igangsættende og afprøvede aktivitets-skabeloner, der sætter fokus på trivsel, samarbejdsøvelser og sammenhold i klassen.
Der er link til A-Sports Idébank, som indeholder en lang række aktiviteter, der også kan anvendes til udvikling af trivsel og bevægelse i undervisningen.

Alle aktiviteter i A-Sport Idebanken er ramme-aktiviteter, der kan tilpasses netop den faglige situation, hvor der er brug for at skabe Brain Break, trivsel og bevægelse.

Fag: Biologi, dansk, trivsel, teknologiforståelse, sundhed og sociale forhold

Link til forløb: Podcast og klamydia – 2024
Afsender: Pædagogisk Center, Kolding

Forløbet tager udgangspunkt i det faktum at Kolding kommunes unge flere gange har haft flest klamydiasmittede i Danmark. Med udgangspunkt i en designprocesmodel gennemføres oplysning, vidensopbygning, oplæg til refleksioner og idégenerering frem mod at eleverne producerer en podcast om seksuelt overførte sygdomme. Der indgår links til bl.a. faktasider og videoer fra Sex & Samfund, samt en procesbeskrivelse af selve elevernes arbejde med at producere podcast.

Selvom dette konkrete forløb lokalt tager udgangspunkt i Koldings ‘kedelige danmarksrekord’, kan forløbets indhold sagtens anvendes i andre kommuner.