Dansk

Link til forløb: Guldfisken Glimmer
Afsender:  Janni L.

Forløbet indeholder 8 kapitler med 36 opgaver, der fører lærer og elever gennem hele romanen om guldfisken Glimmer (Jesper Wung Sung, 2019). Der er intro med beskrivelse af arbejdsmåder og eksempler på og instruktion til at lave en lapbook (foldebog) som ’samlemappe’ til forløbets opgaver.

Opgaverne er en blanding af individuelt arbejde, makkerarbejde og klassedrøftelser og berører bl.a. danskfaglige områder om komposition, sproglige virkemidler og symbolik.

Læsemåderne veksler imellem individuel læsning og læsegrupper.

Note: Hele forløbet fremstår meget tjekket og gennemarbejdet.

Dansk

Link til forløb: QR-Løb med Victoria & Verdensmålene
Afsender: Victoria & Verdensmålene

Som en del af undervisningsmaterialet Victoria & Verdensmålene er der udviklet en række løb og lege.

Forløbet indeholder et QR-løb med 10 poster, som hænges op udenfor. Posterne indeholder quizzer, vendespil og puslespil om FN’s Verdensmål. Hver QR-kode leder eleverne til en digital udfordring og undervejs henvises der til verdensmål.org, hvor eleverne kan læse om alle mål og delmål.

QR-løbet kan anvendes som en enkeltstående aktivitet, eller som en del af arbejdet med en eller flere af bøgerne i serien om Victoria & Verdensmålene.

Note: Eleverne skal anvende mobiltelefon eller tablet til at scanne QR-koderne. Det gøres direkte i kameraet.

Til hver bog er der lavet en række kreative undervisningsmaterialer henvendt til mellemtrinnet. Alle materialer kan frit anvendes i undervisningen. Der er 17 forløb i serien Victoria & Verdensmålene fra denne afsender.

Link til oversigten anvendes af læreren i planlægningen til print af QR-løbet og svarark.

 

Matematik

Link til forløb: Nonogrammer i PISKEL
Afsender: Kalundborg Kommune

Forløbet indeholder visning af forskellige nonogrammer og opgaver til logisk tænkning. Et nonogram er et pixel-puslespil, som skal løses ved hjælp af tal og logik.

Der er link til video med ’Løsning af nonogram’ samt didaktiske forslag til arbejdet,som fx ”Se den første del sammen. Sæt så på pause og arbejd videre på tavlen. Tjek til sidst jeres løsning mod videoen.”

Der er også instruktioner til, hvordan eleverne konstruerer deres egne nongrammer både på papir og i skoletube-programmet Piskel.

Forløbet har en indbygget didaktisk progression, hvor eleverne ender med at løse hinandens nongram-opgaver og til slut evaluerer egne læringsmål.

Link til forløb: Vejsten
Afsender: Kalundborg kommune

Igennem forløbets 10 kapitler introduceres lærer og elever for viden om vejsten for derefter at gennemgå forskellige geometriske former. Herefter er der opgaver om rummelige figurer, som kobles til vejstenens kendetegn, som sammensatte figurer. I forløbet indgår både links, opgaver og illustrationer, der understøtter elevernes forståelse af de matematiske begreber samt fremmer det visuelle udtryk i forløbet.

Eleverne sendes ud for at finde, opmåle og fotografere vejsten i nærområdet, som de efterfølgende skal beregne, tegne, bygge og folde modeller af. Der indgår både digitale såvel som analoge løsninger, når der arbejdes med modeller og massefylde.

Dette Meebook-forløb munder ud i en produktiv opgave, hvor eleverne selv skal designe og bygge deres egen vejsten, som kan printes på en 3D-printer eller formes i ler eller pap. Afslutningsvis indgår en evaluering både på mål, faglige begreber og ’byggefærdigheder’.

Kalundborg Kommune har i alt 27 Meebook-forløb primært i naturfagene og matematik fordelt på alle afdelinger. Kommunens projekt, STEM-konsulatet, har samlet andet relevant materiale sammen med oplysning om de nyeste Meebook-forløb.

 
Afsenderen (Kalundborg kommune) har i alt udgivet 23 forløb til alle afdelinger (mat/nat/bio/fy/ke + tværfagligt) i ShareIT. Der er bl.a. 8 forløb fra BioTEK Future, som er udviklet af lærere og undervisere i Kalundborg Kommunes grundskoler og ungdomsuddannelser i projektet BioTEK Future i 2021/22.

Engineering er den didaktiske ramme, og eleverne kommer til at arbejde med at udvikle egne løsningsforslag på udfordringer inspireret af lokale virksomheder.

 

Matematik

Link til forløb: Matematikvideoer
Afsender: KaffeAntilope

Gennem forløbets 11 kapitler ser og producerer eleverne videoer, der forklarer hvordan man arbejder med forskellige matematiske discipliner. Det kan fx være brøker (ægte, uægte, plus, minus, gange), metoder til at gange med store tal, statistik og tabeller, hvordan man bruger excel, etc.
Det er eleverne selv, der skal lave videoerne, dele dem på skoletube og derved øve sig i mundtlig matematik og hjælpe hinanden.
Der er tilknyttet adskillige faglige mål samt konkrete, evaluerbare læringsmål til hvert af de matematiske områder.

 

Engelsk

Link til forløb: Harry Potter
Afsender: SaftevandTapir

I dette forløb kommer eleverne til at arbejde med trolddom og magi inden for Harry Potter-universet. I forløbet skal eleverne både læse og se dele af Harry Potter, de skal vælges ind på kollegium og tegne logo, samt løse kreative opgaver ved anvendelse af forskellige arbejdsformer og udtryk, som eksempelvis mindmap, skuespil og oversættelse.
Forløbet tilbyder en tydelig stilladsering og henviser til en anden inspiration, der kan hjælpe med redidaktisering og udvikling af forløbet.

Note:
Forløbet kræver justering af datoer i tekstbokse, da visse elementer er beskrevet med specifik dato. Afsenderen har desuden 3 andre engelskforløb målrettet udskolingen.

Dansk/Matematik/IT/Teknologiforståelse/Tværfagligt

Link til forløb: Ægte eller kunstig intelligens?
Afsender: Vesthimmerlands Kommune

Indhold:

Forløbet består af 5 kapitler, der starter med en udførlig fagtekst, der forklarer begreberne ‘Machine learning’ og ‘data mining’.
Herefter skal eleverne på ‘jagt efter’ artikler om kunstig intelligens gennem søgning på specifikke nyhedssider samt refleksioner over resultaterne.
I kapitel 3 bliver eleverne ført gennem 4 faser, hvor de selv anvender info fra kunstig intelligens og i kapitel 4 indgår overvejelser vedr. fordele og ulemper ved fx brugen af Appwriter og ChatGPT
Afsluttende er der oprettet ‘mål’ som evaluering af de konkrete læringsmål samt evaluering af egen læring.

Note:
I tekstboksene indgår en del øvelser og opgaver, som med fordel kan oprettes som Meebook-opgaver, sådan at I får samlet elevernes interaktion med de tilknyttede lærere på et sted.
Opgaven ‘Fordele/ulemper’ er dog oprettet som opgave med forventet aflevering i Meebooks afleveringsmodul.

Natur/teknologi

Link til forløb: The Big Bang, Leg på streg
Afsender: Leg på streg

Forløbet indeholder læringsmål, link til hjemmesiden samt beskrivelse af aktiviteten. Læringsmålene til den konkrete aktivitet knytter sig særligt til kompetenceområderne undersøgelse, perspektivering og kommunikation.

Alle aktiviteterne tager udgangspunkt i et bestemt naturfagligt emne, men kan ved få ændringer og tilpasninger let anvendes i andre sammenhænge. Aktiviteterne er velegnede til introduktion af et undervisningsforløb eller i forbindelse med afslutning af selvsamme.

Der er instruktioner i form af aktivitetens intention, organisering og variationsmuligheder, hvilket også er gjort visuelt i form af en illustration af aktivitetens materialer.

Aktiviteterne arbejder hovedsageligt med læringsmål, hvor eleven behandler emner inden for biologi, geografi, fysik og lignende områder, der passer under natur og teknologi.

Note:
Afsenderen ’Leg på streg’ har i alt udgivet 153 Meebook-forløb, der bredt dækker folkeskolens fagrække heriblandt 10 forløb til mellemtrinnet i faget natur/teknologi.

’Leg på streg’ er et bevægelseskoncept, som ved hjælp af tal- og bogstavbaner kobler fysisk aktivitet og læring. Aktiviteterne er udviklet til at indgå i den daglige undervisning og understøtter forenklede Fælles Mål.

Aktiviteterne er bygget op omkring en rammestruktur, der løbende kan tilpasses formålet med undervisningen og varieres efter målgruppen af elever. Hver aktivitet er bygget op ud fra ”Aktivitetsmodellens” fem parametre: læringsmål, organisering, materialer, bane og målgruppe.

Idræt

Link til forløb: Verdens sejeste dansetrin, 6. klasse
Afsender: DR Lær

Step-by-step opvarmning, viden og dansetrin som til sidst sættes sammen til en fælles danseserie. Inkl. Quiz om dans gennem tiden.

Note:
Skal logge ind med uni-login på dr.dk/skole for at få adgang til videoerne.

Tværfagligt

Link til forløb: Affald – Klimaalfabetet (Podcast)
Afsender: Klimaven.nu

Forløbet indeholder en kort beskrivelse af ’A for affald’, link til podcasten og forslag til en opgave.
Dette forløb er en del af en serie, hvor hvert bogstav i ’Klimaalfabetet’ har sit eget Meebook-forløb og en podcast tilknyttet.
Klimaven.nu har i alt 18 forløb; hvoraf de 15 tilhører serien om klimaalfabetet.

Alfabetet og links til alle podcasts:

Klimaalfabetet podcast – en dansk klima podcast fra klimaven

Sundheds- og seksualundervisning

Forløb: Køn – mellemtrin
Afsender: Sex og samfund

Forløbet indeholder et kapitel med beskrivelse af forløbets indhold, samt direkte links til Sex og samfunds undervisningsmateriale, som er lige til at gå til.
Dette forløb har blandt andet fokus på, hvordan man bliver påvirket af og kan påvirke normer og idealer for køn. I forløbet lægges der gennemgående op til at undersøge, hvordan normer om køn har forandret sig over tid, hvordan normer kan virke in- og ekskluderende, og hvordan man kan ændre normer i de fællesskaber, man er en del af.
Formålet med forløbet om køn er, at eleverne bliver styrket i at kunne samtale om og analysere mangfoldighed i forhold til køn.

Når du underviser i undervisningsmaterialer fra Sex & Samfund, bidrager du samtidig til at opnå FN’s verdensmål om at sikre global, bæredygtig udvikling. Dette materiale er især med til at opfylde Mål 5: Ligestilling mellem kønnene.

Note: Forløbet er anført som ’tværfagligt’, men retter sig reelt mod et af folkeskolens obligatoriske emner (kendt som ’de timeløse fag’) – sundheds- og seksualundervisning

 

Billedkunst

Link til forløb: Pop art 
Afsender: BasketballQuetzal 

Forløbet indeholder introduktion til pop art m.m. Der er billeder, tekster, opgaver og mål til arbejdet med bl.a. Andy Warhol, Roy Lichtenstein og Robert Rauschenberg og kunsthistorien/tidsperioden i et samfundsmæssigt perspektiv. Der er også links med instruktioner og videoer til at understøtte elevernes arbejde med deres egne produktioner.

Note:
Samme afsender har bl.a. også lavet et anvendelsesorienteret forløb til Håndværk og design, der hedder ”Trænings/Venteopgaver”, som er baseret på de didaktiske idéer om flipped learning.

Makerspace

Link til forløb: Prusa Vejledninger
Afsender: RKSK Makerspace (Ringkøbing-Skjern kommune) 

Forløbet er en linksamling af vejledningsvideoer til anvendelsen af Prusa 3D-printer inkl. udskiftning af filament og installering af software.

Note:
RKSK har i alt 14 forløb som henvender sig bredt til Matematik, Tværfagligt og PLC/læringscenter til anvendelse på alle klassetrin. Forløbene dækker både specifikke vejledningsvideoer til div. Makerspace-udstyr/hardware, men også didaktiserede forløb såsom ’Innovation og entreprenørskab’, ’Opfinderspirerne’ (mellemtrin og indskoling) og ’Minecraft’ (udskoling).

Historie og musik

Link til forløb: KRIG, BÅL OG BRAND 1990
Afsender: Musikkens verdenshistorie

Forløbet indeholder læringsmål, korte tekster om historiske fakta og opgaver. Der er links til tv-udsendelser og links til musik/musikvideoer med bl.a. Iron Maiden, U2, Ice Cube og Rage Against The Machine. I forløbet kobles historiske begivenheder og samfundsmæssige problemstillinger med indhold og udtryk fra musikstykker og tilhørende tekster/lyrics.

Note:
Fra afsenderen ’Musikkens historie’ er der ca. 30 forskellige forløb, som man kan arbejde med i hhv. dansk, historie og musik på mellemtrin og i udskolingen – men det er oplagt at arbejde tværfagligt med disse forløb.

Musik

Link til forløb: Lær at dirigere
Afsender: DR Lær

Formålet med materialet er at give eleverne en værktøjskasse, så de selv kan kaste sig ud i at dirigere. Forløbet består af fem videoer med links til tilhørende opgaver, hvor eleverne arbejder med et gennemgående musikstykke – starten af Peter Tjajkovskijs 5. symfoni. Der er læringsmål og en lærervejledning og forløbet er tænkt til at strække sig over ca. fem undervisningslektioner.

I dette dirigentkursus for børn lærer dine elever om mange af de ting, en dirigent skal have styr på: dynamik, puls, tempo, timing og forskellige udtryk og følelser. Dyk ned i en verden af vidunderlig musik og giv eleverne en tro på, at de sagtens kan dirigere – det gælder bare om at åbne sit sind og kaste sig ud i det. Afslut forløbet med at tildele dine elever et kursusdiplom.

Musikken er sangbar, og så er den et godt udgangspunkt til at vise dirigentens rolle i et orkester.

Tysk

Link til forløb: Deutschland
Afsender: Tanja K.

Forløbet indeholder læringsmål, tekst, links og opgavebokse med spørgsmål,
der retter sig mod Tysklands geografi.

Formålet med forløbet er, at eleverne bliver i stand til at placere Tysklands Bundesländer og største byer på et kort over Tyskland. Igennem forløbet får eleverne indsigt i nogle af Tysklands mange seværdigheder og steder.

Forløbet afsluttes med en Power point-opgave, hvor eleverne skal præsentere et bundesland samt en interaktiv kortquiz, hvor eleverne kan afprøve, hvor mange bundeslande de kan placere korrekt på kortet.

Fransk

Link til forløb: Voilà, ma famille
Afsender: KaffeAntilope

Forløbet indeholder billeder, opgaver og gloseliste til at arbejde med ordforråd og kommunikation omkring emnet ’familie’. I forløbet lærer eleven at forstå, når nogen fortæller om deres familie samt at kunne præsentere sin egen familie og lave det som en lille video.

Note: Afsenderen har også et andet franskforløb, som hedder ’Franske verber’, hvor der gennem 8 kapitler bliver arbejdet med de mest almindelige franske verber og deres bøjning.