Dansk

Link til forløb: SKAM – nordisk sprog, kultur og identitet
Afsender: BrætspilSøhest

Indholdet har fokus på nabosprogene svensk og norsk. Der indgår opgaver og links til de skandinaviske nationalsange og links til fag-ebøger om Greta Thurnberg og Norge.
Forløbet indeholder også kapitler med links til anmeldelse og afsnit af tv-serien SKAM. Kapitlerne består både af danskfaglige elementer i form af personkarakteristik og filmiske virkemidler, men også et kritisk blik på SKAM-personernes SoMe-beskeder og opslag. Der er bl.a. en detaljeret gennemgang af et enkelt afsnit med specifikke elevopgaver til hver del i afsnittet.
Der er i alt fire forløb fra denne afsender, som alle fremstår meget tjekkede og velbearbejdet med opgaver, links og kildereferencer.

Matematik

Link til forløb: Min tid – Mit liv med statistik
Afsender:  Danmarks Statistik

Forløbet indledes med en introvideo, hvor Lars (fra Danmarks statistik) kort forklarer, hvordan hele vores samfund er bygget op på statistik som motivation og begrundelse for elevernes arbejde med statistik. Dette forløb tager udgangspunkt i børn og unges idrætsaktiviteter, medievaner og fritidsjobs.
Gennem forløbets 13 kapitler og 20 opgaver kommer eleverne igennem søgning på bl.a. navne, alder, køn og idrætsgrene. I forløbet er der også 4 ’missioner’ udformet som Escape rooms fra level 1 til 4 med tilhørende videovejledninger og opgaver til eleverne. Disse missioner leder frem mod den afsluttende opgave, som rummer både opsamling, refleksion og vejledninger til elevernes produktion af blog, vlog eller podcast som slutprodukt.

Note:
Danmarks Statistik har 4 forløb i serien, som er opbygget på samme måde og med de samme 4 escape rooms. Forløbenes lægger også op tværfagligt til arbejde i matematik, samfundsfag og dansk.

Ud over dette forløbs indholdsområde undersøger eleverne forskellige statistiske data som inden for emnerne ’Mig og min familie’, ’Over grænser’ og ’Hvor skævt?’.

Der findes desuden en vikarpakke i statistik med 5 kapitler til undervisning i statistik, der hver passer til en eller to lektioners undervisning, som kan gennemføres af en vikar.

Engelsk

Link til forløb: Social Media
Afsender: BordGås

Indhold: Dette forløb giver dig som underviser mulighed for at arbejde i dybden med sociale medier og deres indvirkning på os. Forløbet beskæftiger sig med digital adfærd og de sociale mediers terminologi f.eks. Fomo, Netiquette og Digital Detox. Forløbet har 30 opgaver som eleverne kan arbejde med individuelt, i par og i grupper.

Note: Opgaverne i forløbet kan tilrettelægges og didaktiseres, så det passer ind i din undervisning. Måske foretrækker du en diskussion i klassen, samtale to og to eller andet.

Håndværk og design

Link til forløb: Håndværk og design valgfag 6 – etui til noget særligt
Afsender: KaffemaskineSommerfugl

Forløbet består af 8 kapitler med i alt 9 opgaver og 9 links og tilknyttede specifikke læringsmål. Forløbet er opbygget efter faserne ’Introfasen’, ’Eksperimenter og afprøvning’, ’Produktrealisering’ og ’Evaluering’.

Forløbet tager afsæt i analyse af forskellige udformninger af geometriske former. Efterfølgende udformer eleverne æsker, etuier eller emballage til en specifik ting.

I analysedelen kigger eleverne på forskellige typer emballage og til arbejdet med geometriske former bliver der anvendt digitale skabeloner såsom geo solids. Eleverne laver også en analyse af virksomhedsidentitet som et moodboard – en form for digital collage.

Til produktrealisering arbejdes der med læder som materiale og der indgår adskillige direkte links til instruktionsvideoer, der viser alle dele og detaljer ved læderarbejdet.

Forløbet afsluttes med analyse og evaluering af elevernes eget produkt, samt link til Uddannelsesguidens beskrivelser af relevante uddannelser og erhverv – i dette tilfælde boligmonteringsuddannelsen samt beklædningshåndværker.

Note:
Afsenderen har udgivet i alt 9 yderst gennemarbejdede forløb til direkte anvendelse i håndværk og design-undervisningen i udskolingen. Alle forløb er rettet mod den praktiske/mundtlige prøve i faget og afsluttes alle med praksisrelevante links i kapitlet ”Dagens professionelle”.

Alle forløbene fremstår meget tjekkede med samme relevante struktur og tydelig kobling mellem teori og praksis, samt direkte inspiration og referencer til konkrete uddannelser og erhverv.

Historie og musik

Link til forløb: ATOMKRIG, RUMKRIG OG VIETNAMKRIG 1960
Afsender: Musikkens verdenshistorie

Indhold: Forløbet indeholder læringsmål, korte tekster om historiske fakta og opgaver med oplæg til refleksion og diskussion med udgangspunkt i temaet ’krig’. Der er links til tv-udsendelser og links til musik/musikvideoer med bl.a. Bob Dylan, Jimmie Hendrix, David Bowie og Ray Anderson And The Homefolks. I forløbet kobles historiske begivenheder og samfundsmæssige problemstillinger med indhold og udtryk fra musikstykker og tilhørende tekster/lyrics.

Note:
Fra afsenderen ’Musikkens historie’ er der ca. 30 forskellige forløb, som man kan arbejde med i hhv. dansk, historie og musik på mellemtrin og i udskolingen – men det er oplagt at arbejde tværfagligt med disse forløb.

IT/Teknologiforståelse/Tværfagligt

Link til forløb: Fodspor i småkagerne
Afsender: Vesthimmerlands kommune

Indhold:
Forløbet består af 5 kapitler, der starter med en udførlig fagtekst, der forklarer begreberne algoritme og cookies. Herefter to vejledende kapitler, der fører eleverne igennem flere typer søgning, samt refleksioner over resultater. Afsluttende er der oprettet ‘mål’ som evaluering af de konkrete læringsmål, der retter sig mod at lære om og forstå søgeresultater og algoritmer.

Note:
I tekstboksene indgår en del øvelser og opgaver, som med fordel kan oprettes som Meebook-opgaver, sådan at I får samlet elevernes interaktion med de tilknyttede lærere på et sted.
Den afsluttende opgave er dog oprettet som opgave med forventet aflevering af produktet – en plakat – bearbejdet ved hjælp af Skoletube-programmet Prezi og afleveret i Meebooks afleveringsmodul.

Uddannelse og job

Link til forløb: Skills – Social- og sundhedsassistent/-hjælper
Afsender: SkillsDanmark

Hvert forløb i Skills-serien indeholder opgaver og links til videoer, som hver er målrettet en konkret erhvervsuddannelse.

Note:
Der er 20 forløb i serien ’Skills – …’, som er målrettet det obligatoriske emne (timeløsefag) ’Uddannelse og job’.

Biologi

Link til forløb: Fremtidens Fødevarer 
Afsender: Biotech academy

Forløbet indeholder specifikke illustrative beskrivelser af forløbets indholdsområde herunder processer for produktion af alternative produkter. Der er links til videoer og flere Kahoots til at tjekke elevernes forståelse af bæredygtighed i fødevareverdenen. Der er udførlige beskrivelser og spørgsmål, samt instruktioner til forsøg og oplæg til klassediskussion.

Afsender har ti forløb i ShareIT om forskellige naturfaglige områder målrettet udskolingen, som indeholder fagtekster, Kahoots, links og spørgsmål.

Link til forløb: Naturfagsprøven
Afsender: Kalundborg kommune

I forløbet indgår alle relevante informationer vedr. bekendtgørelse og formalia ved afvikling af naturfagsprøven. Der er også skabeloner til valg og registrering af fordybelsesområder, samt div. skabeloner og opgaver, der styrer hele processen omkring naturfagsprøven.

Der indgår også råd og links til arbejdet med arbejdsspørgsmål, problemformulering og selve afviklingen af den mundtlige prøve. Der er også links til MetodeLab og Testoteket, der arbejder med 4 forskellige måder at undersøge på.

Kalundborg Kommune har i alt 27 Meebook-forløb primært i naturfagene og matematik fordelt på alle afdelinger. Kommunens projekt, STEM-konsulatet, har samlet andet relevant materiale sammen med oplysning om de nyeste Meebook-forløb.

Link til Stemkonsulatet

Historie

Link til forløb: Historiefagets Kompetencesamling – et opslagsværk til historielærere
Afsender: Historiefagets Kompetencesamling

Forløbets indhold er målrettet lærere/lærerstuderende.

Forløbet indeholder en meget udførlig faglig bearbejdning af kompetenceområder fra fælles mål til historie.

Kompetencesamlingen – et opslagsværk til historielærere – er et bud på hvilke delkompetencer, der er vigtige at udvikle i historiefaget for at kunne nå frem til kompetencerne i Fælles Mål.

Kompetencesamlingen består af korte forklarende tekster og 59 nøgleforståelser formuleret som mål, barriere og beherskelse.

Forløbet indeholder (fag)tekst i tilknytning til historiefagets kompetenceområder. Der arbejdes med begreber, som fx ”Periodisering og tid – nøgleforståelser”, der er oprettet som mål med skala fra ’barriere’ til ’beherskelse’.

Brug den som støtte i dine samtaler med eleven, i din planlægning, i din og elevernes evaluering osv.

Samfundsfag

Link til forløb: COXAR
Afsender: Leg med IT

I teams skal eleverne tænke kreativt og finde løsninger, som kan være med til at forbedre forholdene og tilværelsen for beboerne i verdens største flygtningelejr. Den ligger i Cox’s Bazar i Bangladesh og huser omkring en million mennesker.

Forløbet indeholder lærervejledning og link til den interaktive oplevelse, hvor eleverne lander midt i Cox’s Bazar ved hjælp af AR og VR elementer.

Note: Materialet COXAR er udgivet af Leg med IT, Panorama VR og Mikkel Keldorf i samarbejde med Dansk Røde Kors og Fonden for Entreprenørskab.

Materialet er blevet til med støtte fra Danida og BUVM.

Fransk

Link til forløb: Fransk 9. årgang 21/22
Afsender: Eva A.

Dette er et meget omfattende forløb på 19 kapitler, som afspejler et eksempel på et helt års franskundervisning i 9.kl. (Man kan først se indholdet af alle kapitler, når man henter hele forløbet ned i sin egen forløbsoversigt).
Der er nogle opgaver, der knytter sig til bogsystemet Allez hop, men ellers fungerer forløbet som en stor samling af links og opgaver.
Der er eksempler på indhold til 4 temaer (Vie de famille, La musique, Jeunes Francophone og La France et l’integration) samt adskillige grammatik- og udtaleøvelser.

Tværfagligt

Link til forløb: Køn – udskoling
Afsender: Sex og Samfund

Forløbet indeholder et kapitel med beskrivelse af forløbets indhold, samt direkte links til Sex og samfunds undervisningsmateriale, som er lige til at gå til.

Dette forløb har blandt andet fokus på, hvordan nogle normer om køn også samtidig handler om seksualitet. Mange unge har fx mødt en norm om, at drenge er meget seksuelt interesserede og en norm om, at piger ikke bør have mange seksuelle relationer.

Formålet med forløbet er, at eleverne får viden om sociale og kulturelle normer for krop, køn og seksualitet og indsigt i, hvordan normer har forandret sig over tid, løbende forandres og hvordan de selv kan spille en rolle i at forme normer, der inkluderer alle unge uanset køn og seksualitet.

I øvelserne er der angivet, hvilket klassetrin de enkelte øvelser er udviklet til. Disse angivelser er vejledende. Det er op til den enkelte underviser at vurdere, hvorvidt øvelsen passer til ens konkrete klasse, eller der er behov for tilpasninger.

Øvelserne i forløbet kan sammensættes til et længere læringsforløb, eller der kan udvælges en eller flere øvelser, der anvendes som selvstændige øvelser eller i kombination med øvelser fra de øvrige forløb til udskolingen.

Når du underviser i undervisningsmaterialer fra Sex & Samfund, bidrager du samtidig til at opnå FN’s verdensmål om at sikre global, bæredygtig udvikling.

Dette materiale er især med til at opfylde Mål 5: Ligestilling mellem kønnene.

Note: Forløbet er anført som ’tværfagligt’, men retter sig reelt mod et af folkeskolens obligatoriske emner (kendt som ’de timeløse fag’) – sundheds- og seksualundervisning